Liên hệ

Trường Tiểu học Phó Bảng

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Ông Bùi Văn Tuấn – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0916847109 – Email: ..