Hội Nghị tuyên truyền phòng chống tái trồng cây thuốc phiện Trung Tâm học tập cộng đồng kết hợp với các trường trên địa bàn thị trấn, kết hợp với đồn Công an, đồn Biên phòng Phố Bảng tổ chức thực hiện.

Tháng Một 24, 2018 9:18 chiều

26731133_1236219739843653_3720138961638624484_n (1) 26804831_1236219713176989_7881625944278625630_n 26904777_1239030746229219_4953447667663902266_n