HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018 – 2019

Tháng Mười 21, 2018 11:39 chiều

Ngày 08/10/2018 trường Tiểu học Phố Bảng đã tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018 – 2019.

Trong Hội nghị đã tổng kết lại những kết qu ả đã đạt được về các lĩnh vực chuyên môn, công đoàn và các hoạt động khác và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2018 – 2019.

Trong hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân. BGH nhà trường và Chủ tịch công đoàn đã ký cam kết.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2017 - 2018 Họi nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2018 - 2019 Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2018 - 2019 Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 - 2019