Hoạt động tháng 4

Tháng Tư 17, 2018 8:24 sáng

Hoạt động chào mừng ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước, và ngày quốc tế lao động 1-5

các đông chí BGH, CBGV trồng hoa  (2) các đông chí BGH, CBGV trồng hoacác đông chí BGH, CBGV trồng hoa  (5)các đông chí BGH, CBGV trồng hoa  (6)các đông chí BGH, CBGV trồng hoa  (4)