Giới thiệu

Địa chỉ: Khu I – Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn , tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Ông Đỗ Xuân Hùng – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0984917478 – Email: hungxuandvhg@gmail.com