Thông báo nhà trường

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong ngày  13 tháng 10 năm 2017, Công đoàn trường Tiểu học PhốBảng đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đ/c: Trương Thị Lan – Phó…